รายชื่อสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารถูกกฎหมาย (non-bank) มีที่ไหนบ้าง

อยากรู้ไหม? สถาบันการเงินคืออะไร? แล้วสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง?  

หากคุณรู้จักธนาคาร, แบงก์ชาติ, บริษัทปล่อยสินเชื่อถูกกฎหมายหรือกิจการในรูปแบบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออม ปล่อยสินเชื่อ เงินกู้รวมถึงให้บริการข้อมูลทางการเงิน ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละคือสถาบันการเงิน ซึ่งมีทั้งที่เป็นธนาคาร ไม่ใช่ธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมอยู่ในนั้นด้วย 

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารอยู่ในรูปแบบใดบ้าง? เรามีตัวอย่างมานำเสนอใน 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  • สหกรณ์ออมทรัพย์หรือการร่วมกลุ่มในรูปแบบของสมาคมซึ่งมีการส่งเสริมการออมและช่วยเหลือกันเกี่ยวกับสินเชื่อและเงินกู้ตามความจำเป็น
  • สหกรณ์การเกษตรซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมทุน ส่งเสริมการออมและการลงทุน สินเชื่อ เงินกู้
  • กองทุนรวม
  • บริษัทเงินทุนทั้งที่เป็นของคนไทยและต่างชาติ

จากที่ได้นำเสนอตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีความหลากหลายกว่าธนาคารก็เพราะการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์ทางการเงินที่แตกต่างกัน

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank)ดีกว่าหรือด้อยกว่าสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารไหม? 

เชื่อว่าหลายคนคงมีความกังวลเกี่ยวกับการให้บริการที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทของสถาบันทางการเงินที่เหมือนกันก็ตาม แต่อยากให้วางใจได้เลยว่าแม้บริษัทเงินทุนรวม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรแลละบริษัทเงินทุนบางรายดำเนินการในรูปแบบริษัทหรืออื่นใดก็ตามต่างก็มีกฎหมายคุ้มครองและบังคับใช้อยู่ ซึ่งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็ไม่ได้แย่กว่าธนาคารด้วยซ้ำ ในทางกลับกันยังได้รับความนิยมมากกว่าด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่เหล่าสมาชิกของสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมักจะกู้เงิน ขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานหรือองค์กรในรูปแบบนี้ก่อนที่จะติดต่อกับธนาคารโดยตรง

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 2567 ประเภทไหนคาดว่าได้รับความนิยมมากที่สุด  

หากเทียบจากสถิติและข้อมูลทางการเงินแล้วพบว่าความนิยมที่คนส่วนใหญ่ต้องการทราบรายละเอียดและสนใจในผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตรซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับมีอย่างหลากหลายไม่เพียงแต่สิทธิของการกู้เงินหรือขอสินเชื่อเท่านั้น แต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) มีเงินปันผลหรือการจัดอบรม ความรู้เพิ่มเติมตามหน้าที่อีกด้วย และที่สำคัญหากเป็นสมาชิกกับองค์กรดังกล่าวดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจลดลงด้วยเช่นเดียวกัน

บริษัทปล่อยสินเชื่อ เงินกู้จำนำเล่มทะเบียนรถเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารไหม? หรือเพียงแค่เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับการกู้เงินเท่านั้น

ประเภทของสถาบันการเงินมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทตามข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างต้นและที่หลายคนอยากรู้ว่าบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อออนไลน์ ให้กู้เงินผ่านแอพหรือรับจำนำทะเบียนรถเพื่อแลกกับสินเชื่อเงินด่วนนั้นนับรวมเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือไม่? คำตอบคือใช่ เพราะดำเนินการในรูปแบบบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อ เงินกู้อย่างถูกกฎหมายและเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการทางการเงินได้อย่าง 100%


สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากธนาคารมากนักถึงแม้ว่าบางประเภทจะจัดตั้งขึ้นในรูปแบบอื่นก็ตามและคาดว่าในปี 2024 สถาบันทางการเงินในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากกว่าธนาคารเพราะเงื่อนไขและรายละเอียดในหลาย ๆ เรื่องมีความยืดหยุ่นเหมาะกับสถานการณ์อันเร่งด่วนที่กำลังเผชิญ

Scroll to Top