อัปเดทเบี้ยชราของผู้สูงอายุล่าสุด 2567 พร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน

เบี้ยคนชราที่ผู้สูงอายุได้รับคืออะไร? เบี้ยชราปี 2567 ผู้สูงอายุได้ทุกคนไหม?  

เมื่อพูดถึงรัฐสวัสดิการที่คนไทยได้รับมีอะไรบ้าง? ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิการรักษาพยาบาลเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ออก ซึ่งที่หลัก ๆ ที่เป็นสิทธิพื้นฐานได้แก่ บัตรคนจนสำหรับผู้มีรายได้น้อย เงินเยียวยาสำหรับผู้พิการและเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าเบี้ยคนชรา โดยเงินคนชรานี้มอบให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีที่อยู่หรืออาศัยในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาล อบต. อบจ. และลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าหากคุณมีอายุ 60 ปีในปี 2024 นี้แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ได้รับเงินเบี้ยคนชราจะทำอย่างไร? แนะนำให้ติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการสำรวจและตรวจสอบอีกครั้งก่อนเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราได้ตั้งแต่อายุ 59 ปีขึ้นไป แต่จะได้รับเงินจริง ๆ เมื่อมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด

เบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดตอนนี้ได้เท่าไหร่? เบี้ยคนชราจ่ายเดือนละกี่ครั้ง? 

สำหรับวงเงินเบี้ยยังชีพที่คนชราได้รับตามสิทธิที่ได้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอาไว้นั้นจะแบ่งออกตามเกณฑ์อายุซึ่งได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นที่

  • อายุ 60 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปีได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 600 บาท 
  • อายุ 70 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปีได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 700 บาท 
  • อายุ 80 ปีแต่ไม่เกิน 90 ปีได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 800 บาท 
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป (เกณฑ์อายุสูงสุด)ได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 1000 บาท 

จากที่ได้เช็คข้อมูลเบี้ยคนชราพบว่าตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม (6 เดือน) เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะถูกปรับขึ้นอีกขั้นต่ำ 100.และสูงสุดไม่เกิน 250. ฉะนั้นเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 ที่แต่ละคนจะได้รับในหลังจากนี้ก็จะเพิ่มขึ้น รวมแล้วเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่? คร่าว ๆ จำนวนเงินรวมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ 700-1250 บาทเลยทีเดียว กำหนดจ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเบี้ยคนชราเดือนละ 1 ครั้งในช่วงต้นเดือนแต่หากมีการโอนเงินชดเชยหรือเงินย้อนหลังมากสุดโอนเงินไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง

เบี้ยคนชราออกวันไหน? กดเงินใช้เอกสารอะไรบ้าง? แนะวิธีตรวจสอบเงินเข้าบัญชี 

การกำหนดหรือระบุวันที่แน่นอนในแต่ละเดือนไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้านานขนาดนั้น เพราะที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้รับการแจ้งโอนเงินเบี้ยชราในวันที่แตกต่างกัน แต่จะไม่เกินกลางเดือนหรือวันที 16 ของทุกเดือนและเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดเดือนตุลาคมแจ้งโอนเบี้ยคนชราในวันที่ 8-10 ซึ่งในการกดเงินหรือถอนเงินคนชราไม่ต้องให้หลักฐานอื่นใดเกินความจำเป็นเลยแค่มีสมุดบัญชีหรือ ATM กรุงไทยหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้กดเงินออกมาได้แล้ว 

สำหรับช่องทางและวิธีในการเช็คว่าเงินเข้าวันไหน? ให้โหลอดแอพเป๋าตังหรือกรุงไทยเน็กซ์ติดมือถือไว้ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเข้า ออกบัญชีหรือเงินเบี้ยคนชราได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอัพสมุดที่ธนาคาร 


ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ได้เมื่อไหร่? เท่าที่ทราบรายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางดังกล่าว เพราะต้องดำเนินการตรวจสอบและเช็คข้อมูลสถานะของบุคคลอย่างละเอียดเพื่อให้ได้รับสิทธิจากเบี้ยคนชราเท่าเทียมกันทุกคน

Scroll to Top