เงินผู้สูงอายุ 2567 ล่าสุดไปถึงไหนแล้ว เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุดวันนี้

อยากรู้ไหม? เงินผู้สูงอายุใช้เกณฑ์และเงื่อนไขใดในการพิจารณาผู้สูงอายุรับเงินเยียวยา 

ผู้สูงอายุหรือคนวัยชราก็คือกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลและเยียวยาจากสวัสดิการของรัฐ ซึ่งหนึ่งในมาตรการดูแลที่ทำมาสักระยะแล้วก็คือสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าเงินผู้สูงอายุนั่นเอง

โดยเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติเงินผู้สูงอายุ 2567 กำหนดไว้หลัก ๆ 3 ข้อ คือ 

  • ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น 
  • อายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ / ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  • มีที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ (เทศบาล อบต. อบจ.)

เช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุด ตามข่าวบอกว่าได้เงินเพิ่ม ได้จริงไหม? และได้เพิ่มกี่บาท?

วงเงินที่ผู้สูงอายุจะได้รับในส่วนของเงินเยียวยาผู้สูงอายุจะเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งจะมี 4 ระดับด้วยกัน คือ 

  • 60-69 ปี รับเงินเดือนละ 600 บาทถ้วน 
  • 70-79 ปี รับเงินเดือนละ 700 บาทถ้วน 
  • 80-89 ปี รับเงินเดือนละ 800 บาทถ้วน 
  • 90 ปีขึ้นไป (เกณฑ์อายุสูงสุด) รับเงินเดือนละ 1000 บาทถ้วน 

แต่ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญทั้งราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วย รัฐบาลจึงได้จัดสรรเงินเพิ่ม ซึ่งเงินผู้สูงอายุล่าสุดจะถูกปรับขึ้นอีกคนละ 100-250 บาท ตามเกณฑ์อายุ ซึ่งเงินเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจะจ่ายเพิ่มเป็นเวลานานถึง 6 เดือนหรือหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจมีการขยายเวลาออกไปอีกได้ตามความเหมาะสม สรุปเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่? คำนวณง่าย ๆ เลยว่าเงินผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายนนับไปอีก 6 เดือนจะได้เงินเพิ่มรวม ๆ แล้วต่อเดือนจะมีเงินอย่างน้อย 700 บาทและไม่เกิน 1250 บาท ตามเงื่อนไขอายุที่ได้แจ้งข้างต้น 

 

เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน? กรณีเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหนได้บ้าง? ต้องติดต่อธนาคารไหม? 

จากข้อมูลที่ได้ทางหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการผู้สูงอายุกำหนดโอนเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยตามรายชื่อและเลขที่บัญชีที่ปรากฎภายในวันที่ 8 9 และ 10 ของทุกเดือนและในบางเดือนอาจมีการโอน 2 รอบ คือเงินผู้สูงอายุตามเรทปกติที่ได้รับและเงินเยียวยาผู้สูงอายุที่ค้างจ่ายหรือตกเบิก ส่วนคนที่ไม่ได้รับเงินในเบื้องต้นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการท้องที่ถิ่นซึ่งรับขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อธนาคารแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอแนะนำว่าก่อนที่จะกดเงินให้เข้าระบบออนไลน์หรือแอพธนาคารเพื่อเช็คเงินผู้สูงอายุว่าเข้าหรือยังจะได้ไม่เสียเวลาและจะได้แก้ปัญหาได้ทันทีหากว่าเงินไม่เข้าบัญชี 

เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ คืออะไร? สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือเงินผู้สูงอายุนั่นเอง จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อลงทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินฝากและสวัสดิการอื่นด้วย ซึ่งคุณสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสิทธิ์ได้ก่อนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ที่มีข้อมูลเหล่านี้ปรากฏอยู่

Scroll to Top